Over Pieter’s Coaching

Pieter’s Coaching heeft diverse doelen

  • Verbetering van de veiligheid van burgers, door voorlichting over:
    • woning beveiliging en inbraak preventie
    • verbetering van de veiligheid van senioren
  • Daderpreventie, door voorlichting aan jongeren, ouders en leerkrachten over de risico's van alcohol- en drugsverslaving
  • Verlaging van recidive onder ex-gedetineerden met een voormalig verslavingsprobleem, door hen werk te bieden als voorlichter voor Pieter's Coaching.

 

Pieter’s Coaching biedt ex-verslaafden en ex-criminelen de gelegenheid om als voorlichter te werken. Zij ervaren dit werk als een vorm van terugbetaling van het leed dat zij de maatschappij hebben aangedaan. Tegelijk ondersteunt Pieter’s Coaching hiermee op effectieve wijze het overheidsbeleid dat gericht is op een veiliger samenleving en een verbetering van de sociale samenhang

Wilt u meer weten over het werk van Pieter's Coaching, of wilt u ons werk ondersteunen, neem dan contact met ons op.